รีวิว The Story of Plastic

หนังสารคดีเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความจริงของปัญหามลพิษพลาสติกที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ โดยทั่วไปหลายคนมักเห็นปัญหามลพิษพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าวของสื่อต่าง ๆ เช่น สัตว์กินพลาสติกเข้าไป ชายหาดเต็มไปด้วยขยะพลาสติก กระบวนการรีไซเคิลที่เกิดหลังการใช้งานพลาสติกเสร็จสิ้น ภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายภาพจริงของวงจรพลาสติกทั้งระบบ และยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคมต่อมลพิษพลาสติก ตั้งแต่ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษพลาสติกในทุกวงจรของ “พลาสติก”